Sist oppdatert: 7. februar 2012

E-post og forbudt innhold

Din bruk av SurveyMonkeys nettsted og tjenester er underlagt disse retningslinjene. Hvis du handler i strid med våre retningslinjer, som bestemmes av SurveyMonkey etter eget skjønn, uansett når, kan vi advare deg, eller suspendere eller avslutte kontoen din. Vær oppmerksom på at i henhold til SurveyMonkeys vilkår for bruk, kan vi endre disse retningslinjene til enhver tid. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert og overholde disse retningslinjene.

E-post-krav

SurveyMonkey har en spampolicy med nulltoleranse. Dette betyr at alle e-postmottakere må ha valgt å delta i, eller på annen måte gitt gyldig samtykke til å motta meddelelser fra deg, avsenderen. Abonnentkontoer kan avsluttes for å ha sendt uønskede e-postmeldinger.

E-postmeldinger som sendes i forbindelse med en SurveyMonkey spørreundersøkelse må inneholde en “avslutt abonnement”-kobling som lar abonnenter avregistrere seg fra e-postmeldinger du sender. Du erkjenner og godtar at du ikke vil skjule, deaktivere eller fjerne eller forsøke å skjule denne avregistreringskoblingen fra e-postinvitasjonen. Du må aktivt administrere og behandle avmeldingsforespørsler mottatt av deg direkte innen ti dager etter innlevering, og oppdatere e-postlister og adressebøker i henhold til disse forespørslene.

Du er ansvarlig for å sikre at e-postmeldingen du sender i forbindelse med spørreundersøkelsen ikke genererer et antall søppelpostklager eller avvisninger, som overskrider industristandard. Hvis SurveyMonkey fastslår at søppelpost- eller avvisningsnivået er høyere enn industristandard, har SurveyMonkey, etter sitt eget forgodtbefinnende, retten til å suspendere eller avslutte din bruk av nettstedet og tjenestene. Hvis du mottar lite responser, blir mye utskjelt eller har høye avvisningsnivåer kan det hende vi ber om ytterligere informasjon fra deg når det gjelder utsendelseslisten, for å undersøke og prøve å løse problemet, eller i enkelte tilfeller kan vi suspendere eller fjerne dine e-postrettigheter på kontoen.

E-post-restriksjoner

  • E-postmeldinger som du sender via SurveyMonkey må ha en gyldig svar til-adresse, som eies eller behandles av deg.
  • Du kan bare bruke SurveyMonkey til å sende e-post til lister med personer som har gitt deg tillatelse til å sende dem e-post. Hvis du ikke har dokumentasjon på at hver enkelt mottaker på listen har registrert seg for e-post fra deg, må du ikke importere dem til SurveyMonkey.
  • Vi forbyr bruk av innhentede adresselister. SurveyMonkey avslutter alle kontoer som bryter dette forbudet.
  • Vi forbyr bruk av tredjeparts, kjøpte eller innleide e-postlister med mindre du er i stand til å bevise at personer på listen har valgt å motta e-post av den typen du sender til dem.
  • Du må ikke sende uønsket e-post til nyhetsgrupper, oppslagstavler, distribusjonslister, eller e-postadresser.
  • Du må ikke bruke en spørreundersøkelse til å sende noen form for kommersielle e-postmeldinger (som definert i CAN-SPAM-loven fra 2003) til noen mottaker som har meldt seg ut, stoppet, eller på annen måte protestert på å motta slike meldinger fra deg eller en annen part på vegne av deg. Hvis du har tenkt å sende kommersiell e-post, bør du gjøre deg kjent med CAN-SPAM-loven, som skisserer krav under amerikansk lovgivning for å sende ut slike e-poster, og alle andre gjeldende anti-spam lover.
  • Du må ikke bruke SurveyMonkey til å sende e-post med villedende emnelinjer eller falsk eller misvisende overskriftsinformasjon.

Rapportering av spam

Hvis du mistenker at SurveyMonkey har blitt brukt av noen til å sende spam, bes du vennligst kontakte oss umiddelbart på abuse@surveymonkey.com, så undersøker vi saken.